VZN a Vnútorné smernice

Archív dokumentov uverejnených obcou Smolinské.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN č. 2/2023

29.11.2022

Prílohy

Popis

o výške a príspevku rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a úhrady režijných nákladov v školskej jedálni