Lekári

MUDr. Ožvoldíková Silvia

Všeobecný lekár

ambulancia.sastin@simamed.sk 034/622 80 16

www.simamed.sk

MUDr. Ožvoldík Marián

Všeobecný lekár

ambulancia.straze@simamed.sk 034/659 23 12

www.simamed.sk

MUDr. Marek Tejral

Všeobecný lekár

034/6511 271