Preskočiť na obsah

Jednoduché pozemkové úpravy

Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo schválené rozhodnutím č.j.:OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-schválenie/SRN z 6.6.2018 a zverejnené Verejnou vyhláškou č.10/2018:
Vyhláška č. 10/2018.

Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo zverejnené Verejnou vyhláškou č.8/2018 z 16.4.2018, č.j.: OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-vykonanie/SRN:
Vyhláška č. 8/2018.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav bol schválený Verejnou vyhláškou č.6/2018 z 10.4.2018 č.j.OÚ-SE-PLO-2018/000421/RNS-schválenie/SRN:
Vyhláška č. 6/2018.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.01/2018 z 8.2.2018 č.j.:OU SE PLO-2018/000421/zverejnenie RNS/SRN:
Vyhláška č. 1/2018prílohy.

Vyhláška č. 14/2017 – Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav

Vyhláška č. 11/2017 – Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

Vyhláška č. 10/2017 – Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých poz. úprav

Vyhláška č. 05/2017 – Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých poz. úprav

Návrh – všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPÚ Smolinské

Vyhláška č. 04/2017 – Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých poz. úprav

Vyhláška č. 02/2017 – Schválenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých poz. úprav

Vyhláška č. 01/2017 – Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých poz. úprav

Úvodná strana RPSMapa RPSTechnická správa RPSObsah RPSSprievodná správa.

Výpis pre DDVýpis pre účastníkov.

ZostavyRps ZUCRps VSPRps VNP1Rps VLA2Rps VLA1Rps PARRps OSRPpu VOT1Ppu TAR1Ppu STA1.

Vyhláška č. 01/2016 – Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých poz. úprav
Vlastníci – Zoznam vlastníkov
Parcely – vlastníci, správcovia a zástupcovia
Účastníci
Parcely
Návrh I.
Žiadosť – Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku