Preskočiť na obsah

NÁVRH -Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smolinské a majetkom štátu, ktorý obec užíva