Preskočiť na obsah

Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ: Obec Smolinské

Adresa školy: 908 42 Smolinské 407

Mobil: 0911/942 728

e-mail: skolsmol@centrum.sk

Mgr. Viera Pribylová

Riaditeľ školy

Eva Kucharičová

Zástupkyňa pre MŠ

Jana Macháčková

Vedúca školskej jedálne

Mgr. Viera Pribylová

Pedagogický zamestnanec ZŠ

Mgr. Jana Kujovská

Pedagogický zamestnanec ZŠ

Eva Kucharičová

Pedagogický zamestnanec MŠ

Bc. Hedviga Reháková

Pedagogický zamestnanec MŠ

Mgr. Ľubica Sýkorová

Pedagogický zamestnanec MŠ

Margita Masárová

Prevádzkový zamestnanec

Mária Meravá

Prevádzkový zamestnanec

Jaroslava Poláková

Prevádzkový zamestnanec

Lívia Reháková

Prevádzkový zamestnanec

Bližšie informácie získate na web stránke ZŠ s MŠ Smolinské.