Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

História smolinského kostola

Jednota dôchodcov Slovenska MO

Lekári

Obecná knižnica

Pivari

Poľovnícke združenie

Slovenský Červený kríž MO

TJ Družstevník

Základná škola s materskou školou

Zverejnené 6. apríla 2021.
Bez úpravy .