Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Smolinské č. 4/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce z ŠFRB