Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Došek

Poslanec

Daniel Kašák

Poslanec

Peter Kurc

Poslanec

Ing. Stanislav Maderič

Poslanec

Bc. Michal Smolinský

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 6. apríla 2021.