Sociálny fond

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 2020

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 2019

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 2018

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 2017

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 2016

Zverejnené 28. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.