Preskočiť na obsah

Návrh -všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady