Návrh VZN č. 2/2023

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

o výške a príspevku rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a úhrady režijných nákladov v školskej jedálni

Prílohy