Preskočiť na obsah

Pamiatky

V obci Smolinské sa nachádza veľa historických pamiatok. Medzi prvé treba spomenúť:

Kostol Svätého Jakuba postavený v roku 1720 na mieste staršieho gotického kostolíka. Táto pôvodná stavba bola v roku 1924 zväčšená staviteľom Angelinim za finančného prispievania farníkov a kostol dostal súčastnú podobu.

Zároveň sa v obci nachádza Socha Panny Márie postavená v roku 1678, o dva roky neskôr bola postavená malá kaplnka na ceste do susednej dediny Gbelov.

Ďalší staviteľský rozvoj v obci bol zaznamenaný v roku 1809 kedy v nej bola zriadená fara, v roku 1820 Kaplnka Najsvätejšej Trojice v gotickom štýle a o jedenásť rokov neskôr v roku 1833 sochy sv. Vendelína a sv. Floriána.

Posledná z troch kaplniek Smolinského bola postavená  v roku 1891 a bola pomenovaná ako Kaplnka Panny Márie Lurdskej. K nej sa i v súčastnosti raz do roka, na Božie telo, konajú procesie cez celú dedinu od kostola Svätého Jakuba.

V strede obce Smolinské zastáva dominantné miesto Zvonica z konca 18. storočia a má pre ňu neodmysliteľný význam.

V neposlednom rade nemôžeme opomenúť erb obce Smolinské schválený prípisom vydaným dňa 3.11.2004 Ministerstvom vnútra SR, heraldický register SR, Krížkova 7, Bratislava, zapísaným v heraldickom registri SR pod signatúrou S-30/04 /príloha č. 1/.