Samospráva

Ako vybavíte

Jednoduché pozemkové úpravy

Matričný úrad

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

PHSR

Sociálny fond

Tlačivá

Voľby

ZÁMERY OBCE

Zrušenie trvalého pobytu

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .