Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 9/4/2023-zmluva zámeny nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa