Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 15.7.2021.

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
11
12
21
26
Február
8
9
23
25
Marec
8
9
18
23
Apríl
5
6
21
22
Máj
3
4
13
18
Jún
1
6
10
15
29
Júl
11
13
15
27
August
8
10
18
24
September
5
7
16
21
Október
5
10
14
19
November
3
7
11
16
30
December
5
14
16
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.