Voľby

Informácie pre voliča

Informácie k voľbe poštou: http://www.minv.sk.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecsmolinske@smolinske.sk.

Emailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR 2020 : obecsmolinske@smolinske.sk.