Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. júna 2022
Kategória

Prílohy