Výzva – na realizáciu deratizácie v termíne od 1.10.-15.11.2018 a Verejná vyhláška.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. októbra 2018