Uznesenie vlády SR č. 693 – obmedzenia od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. októbra 2020