Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 22.04.2021

Zverejnené 22.4.2021.

1.Oznamujeme občanom, že v nedeľu 25. apríla 2021 sa v kultúrnom dome, v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. uskutoční testovanie na COVID-19. Testovať sa bude podľa rozpisu z minulých týždňov. Nezabudnite si občianský preukaz ,deti do 15 rokov kartičku poistenca a telefónne číslo.

2.Trnavský samosprávny kraj oznamuje žiakom a rodičom, že školský autobus zo Smolinského do Šaštína bude premávať ako pravideľná linka od pondelka 26.apríla 2021 s odchodom zo Smolinského o 7:31 hod.

3.Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské oznamuje, že zápis do Materskej školy sa uskutoční do 4. mája 2021.Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri vchodových dverách školy (pripevnené v euroobale) . Vyplnené a potvrdené od ošetrujúceho lekára dieťaťa ich môžete vhodiť do schránky školy, resp. odovzdať pri dverách zamestnancovi školy. Elektronickou formou je možné prihlášku odoslať na adresu: ms.smolinske@centrum.sk

Prihlášku si môžete stiahnúť aj na webovom sídle školy.

https:/ zsmssmolinske.edupage.org

K takejto forme zápisu dochádza z dôvodu zákazu vstupu cudzích osôb do budovy školy. V prípade otázok a nejasností ohľadne zápisu sa môžete telefonicky kontaktovať na čísle. 0903 292 633 u zást. pre MŠ.