Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 26.04.2024

Zverejnené 26.4.2024.

Kategória

1.TJ Smolinské pozýva všetkých svojich fanúšikov na domáci majstrovský zápas
v sobotu 27.4. o 16:00 oproti TJ Koválov.

2.TJ Smolinské pozýva občanov na stavanie mája, 30.4. utorok o 17.:00 na
dvore obecného úradu. Živá hudba a občerstvenie zabezpečené.

3.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ PRE  ŠK. ROK  2024/2025

MŠ Smolinské,  908 42 Smolinské 407 oznamuje, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 bude

     v termíne od 1. mája 2024 do 27. mája 2024.

Tlačivo Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa ,

bude zverejnené na webovej stránke MŠ (mssmolinske.edupage.org)

od 1. mája 2024,  alebo si ju môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne na  pracovisku MŠ počas prevádzky v čase od 15:00 do 16:00 hodiny.

Vyplnenú , podpísanú  Žiadosť o predprimárne vzdelávaniea Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  doručí do 27. mája 2024 do MŠ.

Žiadosť musia podpísať obaja rodičia.