Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 25.1.2021.

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
8
13
21
27
Február
4
10
18
24
Marec
4
10
18
24
Apríl
1
8
15
21
Máj
5
13
19
27
Jún
2
10
16
24
30
Júl
9
14
22
28
August
5
11
19
25
September
3
8
17
22
Október
6
14
20
28
November
4
11
18
25
December
1
9
15
22
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.