Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 30.12.2022.

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
10
11
23
25
Február
7
8
17
22
Marec
7
8
20
22
Apríl
4
5
15
19
Máj
4
10
15
17
31
Jún
13
14
15
28
Júl
11
12
20
26
August
8
9
17
23
September
6
19
20
21
Október
4
18
24
30
November
2
15
16
24
29
December
13
23
27
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.