Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Rok 2020

14.01.2020 o 18.00 hod – Program
24.02.2020 o 18.00 hod – Program
01.06.2020 o 17.00 hod – Program
29.06.2020 o 18.00 hod – Program
03.08.2020 o 18.00 hod – Program
28.09.2020 o 18.00 hod – Program
14.12.2020 o 18.00 hod – Program
22.12.2020 o 18.00 hod – Program

Rok 2019

05.02.2019 o 18.00 hod
05.03.2019 o 18.00 hod – Program
02.04.2019 o 18.00 hod – Program
14.05.2019 o 18.00 hod – Program
25.05.2019 o 13.00 hod – Program
25.06.2019 o 18.00 hod – Program
19.08.2019 o 18.00 hod – Program
30.09.2019 o 18.30 hod – Program
12.11.2019 o 18.00 hod – Program
10.12.2019 o 18.00 hod – Program

Zverejnené 24. januára 2021.
Bez úpravy .