Zápisnice z výberového konania

Prenájom bytov

29.06.2020 – Zápisnica

17.02.2020 – Zápisnica

10.10.2019 – Zápisnica

11.09.2019 – Zápisnica

Odpredaj pozemkov

16.11.2020 – Zápisnica

24.08.2020 – Zápisnica

17.06.2020 – Zápisnica

15.04.2020 – Zápisnica

17.02.2020 – Zápisnica

29.11.2019 – Zápisnica

25.10.2019 – Zápisnica

20.09.2019 – Zápisnica

24.06.2019 – Zápisnica

01.05.2019 – Zápisnica

01.05.2019 – Zápisnica

Zverejnené 29. decembra 2020.
Bez úpravy.