Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Smolinské.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

VZN

Zverejnené 13.1.2021 - 8.5.2021