Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Smolinské.

Výberové konanie

na funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Smolinské. Termín podania prihlášky do výberového konania je do 11.09.2015

Zverejnené 21.8.2015

Výberové konanie

na funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Smolinské. Termín podania prihlášky do výberového konania je do 05.06.2015

Zverejnené 5.6.2015