Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.05.2021

Vyvesené
21. máj 2021
Zvesené
07. jún 2021
Upravené
25. máj 2021
Kategória