Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania

Vyvesené
01. mar 2021
Zvesené
16. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória