Starosta

Vladimír Smolinský

Starosta

034/654 21 88 0940/509 664

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 29. januára 2021.