PHSR

PHSR OBCE SMOLINSKÉ 2014-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014-2020

Zverejnené 28. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.