Matričný úrad

Spoločný matričný úrad pre obce Šaštín-Stráže, Čáry, Kuklov, Smolinské

Záležitosti ohľadom matriky sa vybavujú na Mestskom úrade Šaštín – Stráže.

Zverejnené 21. júla 2021.
Bez úpravy .