Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Smolinské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ID: ZM/031/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kynologický klub Smolinské

Objednávateľ - IČO 45014451

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ID: ZM/030/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Občianské združenie Nádej Kuklov

Objednávateľ - IČO 52916499

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ID: ZM/028/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Telovýchovná jednota

Objednávateľ - IČO 36081205

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o nájme

ID: ZM/027/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Základná umelecká škola , ul. Čsl. armády Gbely

Objednávateľ - IČO 37840851

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Dohoda č. 22/07/010/9 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods.11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ID: ZM/026/22 – Ústredie práce

18.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/07/012/9 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b)bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej nudzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ID: ZM/025/22 – Úrad práce

18.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o predkupnom práve Dohoda o zániku Zmluvy o predkupnom práve zo dňa 15.07.2019

ID: ZM/024/22 – G2.com s.r.o.

49 896,00 €

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 49 896,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ G2.com s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 53051114

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva-Slovák

ID: ZM/0023/22 – Obec Smolinské

15.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovák Milan

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Kúpna zmluva-spätný prevod

ID: ZM/0022/22 – Ing. Ján Hudák

10 750,00 €

29.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.7.2022

Suma s DPH 10 750,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Ing. Ján Hudák

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BKW8-221-67

ID: ZM/0021/22 – Ministerstvo investícií

354 794,48 €

26.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 354 794,48 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

Prílohy

Dodatok č. 6 k zmluve

ID: ZM/0020/22 – RVC Senica

15.7.2022

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ RVC Senica

Dodávateľ - Sídlo M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 36259560

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby-Gemini Group s.r.o.

ID: ZM/0019/2022 – Gemini Group s.r.o.

21.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Gemini Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jégeho 16999/8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36846244

Prílohy