Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Smolinské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom

ID: ZM/042/22 – A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

29.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

ID: ZM/041/22 – Obec Smolinské

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ SPP - distribúcia , a.s.

Objednávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Objednávateľ - IČO 35910739

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

ID: ZM/040/22 – SPP - distribúcia

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ SPP - distribúcia , a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230

ID: ZM/039/22 – Śtatistický úrad Slovenskej republiky

18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Śtatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Kúpna zmluva-spätný prevod

ID: NZ/038/22 – Emil Bernáth

12.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Emil Bernáth

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva a Zmluva o predkupnom práve

ID: ZM/037/22 – Obec Smolinské

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Juraj Čelústka

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Kúpna zmluva a Zmluva o predkupnom práve

ID: ZM/036/2022 – Obec Smolinské

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dominik Dermek

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

ID: ZM/035/22 – Obec Smolinské

4.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Trnavský samosprávny kraj

Objednávateľ - Sídlo Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava

Objednávateľ - IČO 37836901

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o zrušení predkupného práva

ID: ZM/034/22 – Masár Milan a manželka

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Smolinské

Objednávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Objednávateľ - IČO 00309991

Dodávateľ Masár Milan a manželka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ID: ZM/029/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jednota klubu dôchodcov

Objednávateľ - IČO 8970190270

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ID: ZM/033/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Spevácky zbor Záhoráci

Objednávateľ - IČO 51214431

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ID: ZM/032/22 – Obec Smolinské

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Poľovnícke združenie SmolinskéKE ZDRUžENIE

Objednávateľ - IČO 37835971

Dodávateľ Obec Smolinské

Dodávateľ - Sídlo Smolinské 334, 908 42 Smolinské

Dodávateľ - IČO 00309991

Prílohy