Zmluva o dielo-rekonštrukcia parkiet

Zverejnené
23. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 23. decembra 2021
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 23. decembra 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner:

Prílohy