Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 29.10.2022

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2022 − 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy