ZÁPISNICA miestnej-mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci-meste-mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2022 − 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy