Zámer-odpredaj pozemku p.č. 570/33

Zverejnené
13. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. októbra 2021
Kategória

Prílohy