Zámer obce o odpredaji pozemkov

Zverejnené
22. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2023 − 6. apríla 2023
Kategória

Prílohy