Preskočiť na obsah

Z.z. SR-Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov