Z.z. SR-Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. júna 2022
Kategória

Prílohy