VZN 5-2020 – O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Smolinské

Zverejnené
31. augusta 2020
Kategória

Prílohy