VZN 4-2020 – O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Smolinské

Zverejnené
31. mája 2020
Kategória

Prílohy