VZN 3-2020 – O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy