VZN 3-2019 – O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
30. júna 2019
Kategória

Prílohy