VZN 2-2019 – O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Smolinské

Zverejnené
31. júla 2019
Kategória

Prílohy