VZN 1-2019 – O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Zverejnené
31. júla 2019
Kategória

Prílohy