VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV

Zverejnené
23. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 23. augusta 2022
Kategória

Prílohy