Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 29.10.2022-

Zverejnené
13. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júla 2022
Kategória

Prílohy