Voľby do orgánov samosprávnych krajov OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb

Zverejnené
23. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. septembra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy